Udgivelser

GULDSMUGLEREN FRA GILLELEJE
Hovedland 2019
EN DOKUMENTARISK ROMAN OM STORSMUGLERIET I 1940’ERNE

AV Forlaget Den Grimme Ælling 2019, lydbog indlæst af Carsten Warming, efterskrift indtalt af forfatteren.

  “Mange store formuer er grundet på kriminalitet.”
Helge Brink Andersen

Helge Brink Andersen er fisker og tjener gode penge.

Tiderne er med fiskeriet; alt, hvad der trækkes op af havet, kan sendes til Tyskland, der er afhængig af fødevareleverancer fra Danmark. Afregningerne når eventyrlige højder, fiskerne svømmer i penge.

Det er ikke kun fiskeriet, der kaster penge af sig, undertiden har han også andet end fisk i lastrummet: Hitlers uvenner og smuglergods, der omfatter alt lige fra cigaretter, klædestoffer og kuglelejer til brillanter og guldbarrer. Helge nyder godt af de gode tider, og i 1944 havner han i Gilleleje, hvor han bliver selvstændig fiskeskipper.

Smugleriet er en givtig indtægtskilde, og til kunderne hører blandt andre 1940’ernes storsvindlere, Linde og Hasselstrøm, kendt fra Edderkopsagen, Danmarkshistoriens største kriminalsag. Også tyske officerer, der har erkendt Tysklands forstående nederlag, er gode kunder. De har sikret sig jødeguld og andre gode sager, de vælger den såkaldte ”Flugtrute Nord” for at gemme sig i Sverige eller i Sydamerika, de vil ikke risikere at blive stillet for en krigsret, men guldsmugleriet får også betydning for de russere, der er flygtet til Vesteuropa efter revolutionen i 1917.

Det hele kulminerer, da Helge havarerer med sin kutter, og det får vidtrækkende konsekvenser.

Danske fiskere tjente enorme summer på fiskeriet og på smugleriet både under og efter besættelsen, de færreste blev opdaget, de fleste klarede skærene. De store penge indtjent på salget af fisk til besættelsesmagten kom til at danne grundlaget for nye investeringer til gavn for fiskeriet i årtierne efter Anden Verdenskrig.

MYSTERIET OM MARIE
Hovedland 2017, 2. oplag
EN DOKUMENTARISK ROMAN OM HØJBJERGMORDET
     “Alt, hvad der kan gå galt, vil gå galt.”
Edward A. Murphy

Drabet på Marie er den mest omdebatterede mordsag gennem 50 år. Fejl, fortielser og fordrejninger i efterforskningen har skabt grobund for mytedannelse og sejlivede teorier, men nu har jeg i samarbejde med fhv. advokat og lektor, Jens Erik Mehlsen, gennemgået den omfattende sag og nået frem til et overraskende resultat.

Også udgivet som e-bog.
AV Forlaget Den grimme Ælling 2018, lydbog indlæst af Carsten Warming, efterskrift indlæst af forfatteren.

Der følger en nøje redegørelse på hjemmesiden:
https://marieogoscar.wordpress.com

TILSTANDSRAPPORT. Hovedland 2016
“… er der ingen at bedrage, kan man altid bedrage sig selv”.
Også udgivet som e-bog.
AV Forlaget Den Grimme Ælling 2016, lydbog indlæst af skuespiller Kjeld Høegh

Egnen er præget af stilstand – indtil den veltalende direktør Lübeck dukker op fra sit skattely i Schweiz; han agter at oprette et golf- og feriecenter i en nærliggende grusgrav. Politikerne har svært ved at tilbageholde begejstringen, men i bagbutikken ude på Carls Camping sidder Carl, Hvidholt og Storm. De tre venner lader sig ikke rive med af euforien, de undrer sig og forudser golfprojektets snarlige konkurs … Og alt imens lader egnen sig indhylle i en liberal stank af slam og gylle …

TILSTANDSRAPPORT er er bredspektret beretning om tilstandene i den østjyske udkant, og de er her alle – lige fra virkelighedsfjerne politikere og smarte direktører – til den mådelige erhvervschef og den jordbundne landstryger. Rævekagerne serveres brandvarme, nogle er branket på ydersiden og rå indeni, men de fortæres med god appetit. Den danske folkesjæl afspejles på godt – og på noget mindre godt.

VESTKYSTBUNKER. Hovedland 2013.
“Hvor smiler fager den jyske vestkyst …”
2. oplag januar 2014.
Udgivelsen er støttet af Statens Kunstråd.
Også udgivet som e-bog.
AV Forlaget Den Grimme Ælling, lydbog 2013 indlæst af skuespiller Torben Sekov, efterskrift indlæst af forfatteren.

VESTKYSTBUNKER er tredje bind i trilogien om særlige danske arbejdspladser under Anden Verdenskrig.
Første bind er Tørvekongen og andet bind er BRUNKUL- Børster og baroner.

Frede, der er vajsenhusknægt, er havnet ude i klitterne, hvor der er gode penge at tjene. Danske entreprenørfirmaer tager sig godt betalt, de er i gang med et af danmarkshistoriens mest storstilede byggerier.
Arbejderne udgør en broget forsamling. Mange solide arbejdsmænd har fået arbejdet anvist af fagforeningen og socialkontoret, andre mere farverige eksistenser som døgenigte og drukkenbolte, spillefugle, plattenslagere, kriminelle og københavnere – og de lette damer – prøver lykken i den vestjyske sandørken. De flokkes om pengene; det er arbejde for tyskerne, betalt af den danske stat.
Eventyret slutter ved befrielsen, og da de mange tusinde tyske soldater forlader Danmark og erstattes af lige så mange tyske flygtninge, åbner der sig nye muligheder, som Frede forstår at udnytte.
VESTKYSTBUNKER  er en dokumentarisk roman om danmarkshistoriens mærkeligste byggeri, der grundlagde boligmanglen i flere årtier.

BRUNKUL – Børster og baroner
Hovedland 2012. 3. oplag april 2013.
Udgivelsen er støttet af Statens Litteraturråd.
Nyt Dansk Litteraturselskab 2013 i MagnaPrint.
Også udgivet som e-bog.
AV Forlaget Den Grimme Ælling, lydbog 2013 indlæst af skuespiller Kjeld Høegh.
BRUNKUL – Børster og baroner er andet bind i trilogien om særlige danske arbejdspladser under Anden Verdenskrig.

En historie om vindere og tabere, om rigdom og fallit, om lykkeriddere, lommetyve og lette damer, om de skæve eksistenser, de er her alle.
1940 – gamle mor Danmark mangler brændsel, det findes i undergrunden syd for Herning, det skal bare graves op, men det er ikke så ligetil en sag, det kræver en indsats udover det almindelige.
Martin Rask Jensen er som tusinder af andre fra hele landet søgt ud til brunkulslejerne i Søby syd for Herning, hvor han finder sit udkomme på Danmarks mest mærkværdige arbejdsplads. Martin og hans arbejdskammerater er nybyggere, de indfødte er hedebønder, der med betydelig skepsis ser et Klondike udvikle sig.
Brunkul er en dokumentarisk beretning om et industrielt eventyr, der tager fart i 1940 og tiltrækker arbejdere fra hele landet, om de store penge, der omsættes ved kortbordet og ved spillet på sekseren, om folk, der her søger ly for skattevæsenet, kreditorerne og politiet.
Nogle bliver i 1945 indhentet af fortiden, af freden og af pengeombytningen, der med et slag gør store formuer værdiløse. Andre når at skabe en millionformue, der efter besættelsen bliver investeret på forskellig vis og danner grundlaget for nye store virksomheder.

Tørvekongen – en skildring fra krigens tid.
Gyldendal 2008. 1. udgave.
Hovedland 2012. 2. udgave.
Også udgivet som e-bog.
Nyt Dansk Litteraturselskab 2016 i MagnaPrint.
AV Forlaget Den Grimme Ælling 2014, lydbog indlæst af skuespiller Tommy Sekov.
Tørvekongen er første bind i trilogien om særlige danske arbejdspladser under Anden Verdenskrig.

Købmandssønnen Thorkild Brandt-Jensen vokser op i den fredelige landsby Hejlstrup i Østjylland. Dagligdagens største konflikter er små, og trods besættelsen er Hejlstrup et fredeligt sted; tyskernes støvletramp når ikke så langt – men det gør til gengæld manglen på kul og benzin.
Thorkild øjner straks muligheden for at udnytte mangelsituationen, og inden længe har han lagt sig i spidsen for en mindre industriel revolution: tørvegravning og fremstilling af generatortræ. Hejlstrup oplever et gigantisk økonomisk opsving; på egnen er arbejdsløsheden snart udryddet, og Thorkild tjener styrtende med penge.
Det er virkelig et tørveeventyr, folk får penge mellem hænderne, og den pludselige pengerigelighed sætter en række begivenheder i gang, som kulminerer under Danmarks befrielse med pengeombytning, fordømmelse, svig og opportunisme.
Tørvekongen er en autentisk beretning fra perioden 1929 til 1946 med omdrejningspunkt i tørveproduktionen og tyskernes besættelse af Danmark.

De tre bøger om særlige danske arbejdspladser under besættelsen kan læses
i  vilkårlig rækkefølge.
Morgenavisen Jyllands-Posten:
Knud Simonsens skønlitterære bedrift er den anmelderroste trilogi “Tørvekongen”, “Brunkul-børster og baroner” og “Vestkystbunker”, der tilsammen udgør en danmarkshistorie i øjenhøjde fra 1940’erne.

Brudstykker – som husket og oplevet bag skranken, i telefonen og på pladsen gennem et kvart århundrede. Forlaget Mikro 2013 Anekdotesamling. 1. udgave er udsolgt. 2. udgave (stærkt udvidet) med illustrationer af Rene Bindslev er udkommet. Brudstykker er brudstykker fra mit liv som indehaver af en hytteby og campingplads gennem et kvart århundrede. Forlagets anbefalingstekst taler for sig selv: Absolut uegnet for små børn, store børn, pæne børn, sure mænd, sarte sjæle og svage kvinder, fødevarekontrollen, arbejdstilsynet, skolelærere, politikere, pensionister, politibetjente, skattefolk, forlagschefer, boganmeldere og andre kværulanter. Overvej nøje hvem du forærer denne bog til – den er velegnet som hadegave … Denne bog bør læses af enhver campist, før, under og efter campingturen.

Stenbo.Stenbo Gyldendal  2005. 1. udgave.
Også udgivet som e-bog.
Hovedland 2. og 3. udgave 2014.
Den Grimme Ælling, lydbog 2014 indlæst af skuespiller Kjeld Høegh.
Indledning og efterskrift indlæst af forfatteren.
Samfundssatire – tiden er 1970’erne.

Stenbo er min debutroman.
Da den udkom i 2005 udløstes et vældigt postyr i form af kritiske henvendelser – alle anonyme
En læser lod indrykke en annonce i Jyllands-Posten med opfordring til et samlet sagsanlæg mod mig, og SKAT sendte en tremandsdeputation for at se på mine regnskaber. (Omtalt i JP d. 21.01.2007).
Imidlertid fik jeg henvendelser fra mange læsere, herunder flere kommunalt ansatte, som i deres karriere havde oplevet noget tilsvarende.     Mange anmeldere var yderst positive, en hovedstadsavis bragte dog en mærkelig anmeldelse, som var krydret med en række faktuelle fejl; anmelderen omtalte bl.a. en række personer, som slet ikke optræder i romanen. Mit ønske om et genmæle blev pure afvist.
Denne begivenhed er nærmere beskrevet i 2. og 3. udgavens efterskrift, hvilket fik den pågældende anmelder til at rette henvendelse til et københavnsk advokatkontor (af nogle betegnet som “et fint kontor”). Højesteretsadvokaten mente, at henvisningen til de faktuelle fejl var ærekrænkende for anmelderen og dermed strafbar. Efter at være præsenteret for de uomtvistelige kendsgerninger, trak det fine advokatkontor dog følehornene til sig.

NB) Hvis du er i besiddelse af 1. udgaven – og dermed ikke af det omtalte efterskrift – kan du vederlagsfrit få det tilsendt pr. e-mail. Gå ind på menuen under “kontakt” og send en besked.

Midt i halvfjerdserne, et sted i Østjylland: Den idylliske provinsby Stenbo putter sig, med Dannebrog smukt vajende over velklippede plæner, i den blide ådal omgivet af frodige, kuperede marker.
Men skinnet bedrager. Under den idylliske overflade lurer skattenægterbevægelsen, den lidt for smarte advokat, den lidt for dygtige skatteinspektør – og den solide danske dobbeltmoral.  Stenbo er en samfundskritisk roman, der med humor og satire kaster et kærligt og krasbørstigt blik på den danske folkesjæl, dengang den stadig fandtes.
Begivenhederne er ikke kun hverdagshistorie, det er også danmarkshistorie, som tegner et næsten troskyldigt billede af livet i Danmark, et satirisk billede fra dengang et folkeligt oprør truede med for alvor at lægge arm med magtens kræfter.
Flere læsere har draget en parallel til Hans Fallada: Lille mand, hvad nu? Tiden er dog en anden, problematikken er anderledes; men det handler alligevel om den lille mand, der let kan blive klemt af sjusk, fusk og opportunisme.